CallTầng (3) G3 Tòa Nhà B4 - Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - HN (Hotline: 0966.02.10.86)

Lớp Kickboxing

Tầng 3 (g3) Tòa Nhà B4 - Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Tp.Hà Nội

Hotline : 0966021086 - (04) 665 39 494

Kickfit Club có đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay